Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Cập nhật lần cuối: 31/12/2020

 1. Công ty TNHH TMDV Anh Em AE (sau đây xin gọi là “Phụ Tùng Anh Em”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) thay mặt thương hiệu Motobatt tại Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng (“Bạn”, “Người dùng”, “Khách hàng” hoặc “Đại lý” có nghĩa là các cá nhân hoặc pháp nhân tham gia với chúng tôi để sử dụng dịch vụ) những điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Khách hàng sử dụng các dịch vụ của Phụ Tùng Anh Em đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều khoản thỏa thuận rõ ràng trong văn bản này (Điều khoản sử dụng dịch vụ) và những điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ.
 2. Quy định sử dụng website.
  Trang web không thể được sử dụng cho bất kỳ điều nào sau đây:

  1. Sử dụng hình ảnh, sản phẩm/dịch vụ/website Motobatt.vn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.
  2. Sử dụng hình ảnh, sản phẩm/dịch vụ để chế tạo, phát tán các thứ nguy hại vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam.
  3. Mạo danh Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn để lừa đảo, mua bán hoặc sử dụng danh nghĩa Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn tại Việt Nam mà không được sự cho phép của Phụ Tùng Anh Em.
  4. Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
  5. Các hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm các quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư của Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào
  6. Các hành động bất lợi hoặc có hại cho Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào
  7. Các hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm trật tự công cộng và đạo đức
  8. Các hành động cấu thành hoặc có thể cấu thành tội phạm hoặc dẫn đến hoặc có thể dẫn đến tội phạm
  9. Các hành động báo cáo hoặc tuyên bố sai sự thật, bao gồm đăng ký dưới địa chỉ email của người khác
  10. Các hành động được thực hiện để chuẩn bị hoặc với mục đích tiến hành kinh doanh hoặc tạo ra lợi nhuận
  11. Các hành động gây tổn hại đến danh tiếng hoặc uy tín của Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào
  12. Các hành động cấu thành hoặc có thể cấu thành việc sử dụng hoặc tải lên vi rút máy tính hoặc bất kỳ phần mềm độc hại hoặc có hại nào khác
  13. Bất kỳ hành động nào khác vi phạm hoặc có thể vi phạm luật, quy chế hoặc quy định
  14. Bất kỳ hành động nào khác được Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn cho là không phù hợp
 3. Trách nhiệm của khách hàng.
  Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất, khách hàng cũng cần tuân thủ một số quy định sau đây:

  1. Website Motobatt.vn không trực tiếp kinh doanh hoặc bán các sản phẩm Motobatt, mọi hoạt động kinh doanh và nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ Phụ Tùng Anh Em qua Email: [email protected] hoặc Hotline: (028) 36 36 36 78(028) 36 36 36 66
  2. Khách hàng Đại lý tự chịu trách nhiệm những nội dung tự đăng tải hoặc yêu cầu Phụ Tùng Anh Em đăng tải lên website motobatt.vn trước pháp luật khi có tranh chấp, khiếu kiện.
  3. Khách hàng Đại lý muốn đăng tải thông tin đại lý trên website Motobatt.vn có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác của người hoặc tổ chức đăng ký và phải đảm bảo các giấy tờ có liên quan được gửi cho chúng tôi là chính xác như CMND, Hộ chiếu,…khi có yêu cầu.
 4. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.
  1. Motobatt.vn không đảm bảo bất kỳ điều gì liên quan đến tính hữu ích, độ tin cậy hoặc tính chính xác của nội dung, cũng như nội dung được cập nhật.
  2. Motobatt.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc khách hàng sử dụng, hoặc không thể sử dụng nội dung trên trang web.
 5. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên trang
  Liên kết đến các trang web khác trên trang được cung cấp để thuận tiện cho mọi người. Việc truy cập các liên kết này sẽ khiến bạn rời khỏi trang web và đến trang web được liên kết. Motobatt.vn không hoàn toàn kiểm tra các trang web bên ngoài này cũng như không quản lý các trang web hoặc nội dung của chúng và không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung đó. Do đó, Motobatt.vn không đưa ra bất kỳ khuyến nghị hoặc đưa ra bất kỳ đảm bảo rõ ràng nào đối với các trang web này hoặc thông tin, phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác được cung cấp trên các trang web, cũng như kết quả thu được từ các trang web đó. Việc truy cập vào các trang web khác thông qua các liên kết trên trang web hoàn toàn do khách hàng tự chịu trách nhiệm.
  Motobatt.vn sẽ không liên kết đến các trang web sau:

  1. Các trang web có nội dung phỉ báng Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn hoặc bất kỳ nhân viên, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn một cách ác ý.
  2. Các trang web bao gồm nội dung không đứng đắn hoặc khiêu dâm hoặc vi phạm đạo đức và trật tự công cộng.
  3. Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc đăng liên kết đến trang web.
  4. Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn có quyền thay đổi hoặc xóa URL và thông tin của trang web mà không cần thông báo trước.
  5. Khi Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn cho rằng một liên kết có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của thông tin được công bố trên trang web, Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn có thể yêu cầu xóa liên kết đó. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào.
 6. Tạm ngưng.
  Website Motobatt.vn có thể tạm ngừng hoạt động mà không cần thông báo trước. Thông tin của Đại lý được đăng tải trên Motobatt.vn sẽ bị tạm ngưng mà không cần thông báo trước nhưng sẽ được nhận email thông báo ngưng khi đã ngưng dịch vụ theo các trường hợp dưới đây:

  1. Mục đích sử dụng vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện hành và các quy định quốc tế đang được áp dụng tại Việt Nam
  2. Vi phạm chính sách sử dụng của sản phẩm/dịch vụ tương ứng.
  3. Có tranh chấp xảy ra kiện cáo, hoặc chịu sự kiểm tra của pháp luật.
 7. Thông tin hóa đơn và thanh toán.
  Website Motobatt.vn không trực tiếp kinh doanh hoặc bán các sản phẩm Motobatt, mọi hoạt động kinh doanh và nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ Phụ Tùng Anh Em qua Email: [email protected] hoặc Hotline: (028) 36 36 36 78(028) 36 36 36 66
 8. Hỗ trợ.
  Bạn cần cung cấp yêu cầu hỗ trợ về sản phẩm/dịch vụ của Motobatt.vn đến Phụ Tùng Anh Em qua Email: [email protected] hoặc Hotline: (028) 36 36 36 78(028) 36 36 36 66
 9. Khiếu nại.
  Chúng tôi luôn cố gắng để dịch vụ tốt hơn. Khách hàng có quyền khiếu nại hoặc góp ý với dịch vụ của Motobatt.vn đến Phụ Tùng Anh Em qua Email: [email protected] hoặc Hotline: (028) 36 36 36 78(028) 36 36 36 66
 10. Bồi thường thiệt hại.
  Trong trường hợp người dùng vi phạm điều khoản sử dụng nghiêm trọng dẫn tới tổn thất về uy tín, hạ tầng, nhân sự của của Motobatt.vn thì phải hoàn toàn chịu mọi chi phí thiệt hại.
 11. Thay đổi các điều khoản.
  Phụ Tùng Anh Em hoặc Motobatt.vn có thể thay đổi điều khoản sử dụng dịch vụ, mọi chính sách hoặc các văn bản pháp lý liên quan khi cần thiết. Các thay đổi sẽ được thông báo cho khách hàng qua email khi cần thiết nhưng khách hàng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các văn bản này để đảm bảo luôn thực hiện đúng theo các điều khoản.